บริษัท ซีเคเอส อินเตอร์ จำกัด
  ที่ตั้งบริษัท : 138, 140 ซ.เพชรเกษม 98/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160
เบอร์โทรศัพท์ : 02-421-5240 ต่อ 12,13,19,27    แฟกซ์ : 02-421-5240
  อีเมล : sales@agriculturecks.com
 Facebook : CKSINTER
 Twitter : CKSINTER
 LINE : @cksinter


.
ประเภทลูกค้า : *

ชื่อ - สกุล : *
ที่อยู่ :
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
Facebook ID :
Line ID :
What's app ID :
สินค้าที่ต้องการ :
 
 

ติดต่อได้ที่

นาย กู้เกียรติ  สาโรชสุวรรณ
Super Export Marketing & Sales
อีเมล: info@agriculturecks.com
โทร : 098-586-9864
Line ID : @cksinter


นางสาว กนกพร ชุติสิน
Export Marketing & Sales

อีเมล : marketing-sales@agriculturecks.com
โทร : 090-597-5759
Line ID : @cksinter

นางสาว สุภัทรา เสาสูงเนิน
Local Marketing & Sales

อีเมล : marketing3@agriculturecks.com
โทร : 063-213-0667
Line ID : @cksinter

นางสาว นุชสรา วงศ์สวัสดิ์
Local Marketing & Sales

อีเมล : marketing3@agriculturecks.com
โทร : 098-708-4035
Line ID : @cksinter
เว็บสำเร็จรูป
×