บริษัท ซีเคเอส อินเตอร์ จำกัด
  ที่ตั้งบริษัท : 138, 140 ซ.เพชรเกษม 98/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160
เบอร์โทรศัพท์ : 02-421-5240 ต่อ 12,13,19,27    แฟกซ์ : 02-421-5349
  อีเมล : sales@agriculturecks.com
 Facebook : CKSINTER
 Twitter : CKSINTER
 LINE : @cksinter


ติดต่อได้ที่


นาย อิศเรศ เกตุสะอาด
อีเมล : 
โทร : 085-700-8693
Line ID : @cksinter
นาย กู้เกียรติ  สาโรชสุวรรณ
อีเมล: info@agriculturecks.com
โทร : 098-586-9864
Line ID : @cksinter


นางสาว กนกพร ชุติสิน
อีเมล : marketing-sales@agriculturecks.com
โทร : 090-597-5759
Line ID : @cksinter

นางสาว สุภัทรา เสาสูงเนิน
อีเมล : marketing3@agriculturecks.com
โทร : 063-213-0667
Line ID : @cksinter

นางสาว นุชสรา วงศ์สวัสดิ์
อีเมล : marketing3@agriculturecks.com
โทร : 098-708-4035
Line ID : @cksinter
นาย อรรถพร จุลสม                                                   
E-mail: 
Ex-sales3@kkkgroup.net                    
Tel : 
099-230-2945                                                 
Line ID : @cksinter                                                  


นางสาว ชนิดา หนูจิ๋ว
E-mail : 
Ex-sales1@kkkgroup.net
Tel : 
 098-163-4995
Line ID : @cksinter

นาย สุรเดช ทรงกิจโสภณกุล
E-mail : 
Tel : 087-404-2752 
Line ID : @cksinter
นาย ศิวกร ศราภัยวิฑิต
E-mail : 
Tel : 
084-101-2689 
Line ID : @cksinter
นาย เตชัส รัตธรรม
E-mail : Local-sales@kkkgroup.net
Tel : 
064-983-9796 
Line ID : @cksinter

ประเภทลูกค้า : *

ชื่อ - สกุล : *
ที่อยู่ :
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
Facebook ID :
Line ID :
What's app ID :
สินค้าที่ต้องการ :
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×