สิทธิบัตรและใบรับรอง

 
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 1202003311 สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเพลาสำหรับเครื่องยนต์ 
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 1202003312 สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเพลาสำหรับเครื่องยนต์ 
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 1102000734 สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนประกอบชุดเพลาสำหรับเรือหางยาว 
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 1102000735 สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ยึดสำหรับเครื่องเรือหางยาว 
   
   
   
เว็บสำเร็จรูป
×